With us, you are always on the right track!
Welcome to RUTEXPERT SRL
design, consulting, expertize for road infrastructure
Home | Certifications | Clients | Professional Membership | Contact
  Main menu
  Who we are
  What we offer
  Completed projects
  News
  Mission

 


Some of our most important projects:

 

Design

Design DN6 Km 233+200 – 238 + 200 and bridge at Craiova Km 235+272

Street design

 • Bd. Lascăr Catargiu
 • Bd. Magheru (inclusiv Piaţa Romană)
 • Bd. N. Bălcescu (inclusiv Piaţa Universităţii)
 • Calea Griviţei
 • Bd. Expoziţiei
 • Bd. I.C. Brătianu
 • Şos. Petricani
 • Strada  Sportului
 • Strada  Nerva Traian
 • Strada Dristorului
 • Strada Baba Novac
 • Srada P.I. Ceaikovski
 • Strada Liviu  Rebreanu
 • Strada Fundeni
 • Strada Humuleşti
 • Strada Marinescu Gh.Prof
 • Strada Năsăud
 • Bd.Pieptănari
 • Strada Preda Căpitan
 • Strada Apusului
 • Şos. Ciurel
 • Strada Lt.Av. Găină
 • Strada Lujerului
 • Strada Mehadia
 • Strada Moineşti
 • Strada Petre Popovăţ
 • Strada  Vasile Milea
 • Strada Petre Popovăţ
 • Strada Piatra  Craiului
 • Şos. Ciurel
 • Strada  Valea Oltului
 • Strada  Valea Ialomiţei RATB
 • Strada  Valea Argeşului
 • Parcare Sergiu  Celibidache
 • Zona comercială Albinuţa
 • Bd.Timişoara RATB
 • Strada Valea Ialomiţei RATB
 • Strada  Apusului
 • Parcarea Drumul Taberei
 • Strada Dumitru Brumărescu
 • Strada Olteniţei
 • Strada Giurgiului
 • Strada C-tin Istrati
 • Strada Ion Iriceanu
 • Strada Bibescu Vodă
 • Staţia Piaţa Unirii

Design for DC 54 modernization

Feasibility study for modernization of Strada Prof. V. Dumitrescu –com. Dobroeşti

Design for :

 • DN 51 (2 Km)
 • DN 5A (10 Km)
 • DN 7 (13,4 Km)

Design for rehabilitation of DJ 244C Huşi(DN24B)- Muşata(DJ 244A) 


Feasibility study – Lucrări de pavare şi asfaltare curte sediu AFP a oraşului Voluntari


Studiu Fezabilitate pentru Modernizare Strada Andrei Mureşanu


Studiu Fezabilitate pentru Modernizare Strada Luceafărului


Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul de investiţii Străzi: Deal II, Ţuguiata II, Bariera Puieşti, Complex Şcolar, Trestiana, Extindere Complex Şcolar (fazele: SF+PT+DE) în Municipiul Bârlad, L=36Km

 

Technical Expertise

 • Technical Expertise of the work executed by Astaldi – Max Bogl – CCCF JV pentru obiectivul „Construction of the Motorway Bucureşti – Constanţa, sector 4 Drajna – Feteşti, km 97+300 – km 133+900”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de reabilitare pentru „Modernizare drum comunal DC 105, din DJ 207E, Deleşti – Hârşova, comuna Deleşti,  jud. Vaslui”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţii pentru „Modernizare drum naţional DN 1H, pe traseul Zalău – Răstoci, între Km 75+000-128+640”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de reabilitare pentru „Modernizare străzi în localitatea Deleni şi Bulboaca, comuna Deleni, jud. Vaslui”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia pentru „Modernizare sistem rutier – Proiectare şi execuţie strada Viitorului şi strada Orizont, carosabil, borduri şi trotuare” municipiul Lehliu Gară, judeţul Călăraşi
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Lucrări de pavare şi asfaltare curte sediu A.F.P a oraşului Voluntari  
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare  pentru Comuna Apostolache, judeţul Prahova
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare  pentru Comuna Chirnogeni, judeţul Constanţa
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare  pentru Comuna Cuza Vodă,  judeţul Constanţa
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare  pentru Comuna Măgurele, judeţul Prahova
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Reabilitare inel secundar Str. Basarabilor – Str.  Banului – Str. Cuza Vodă – Str. Poieni, municipiul Slatina
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Asfaltare drum sătesc Bogdăneşti – Dirjeni, comuna Horleşti, jud. Iaşi”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Modernizare strada nr.8 în localitatea Muntenii de Sus, comuna Muntenii de Sus, jud. Vaslui  
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Modernizare DC 13, din DN24 – Popeşti, Gugeşti – DJ 244E, km 0+000- km 3+350, comuna Micleşti, jud. Vaslui  
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Reabilitare drum judeţean DJ 411”
 • Raport de expertiză – Modificare parţială a traseului şoselei de centură a municipiului Bucureşti în zona intersecţiei cu DN 1A
 • Expertiză Tehnică privind calitatea stratului de uzură pus în operă în cadrul lucrării „Covor bituminos DJ601, Bolintin Deal- Bolintin Vale”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC 5 – Tăcuta (DJ 246) – Dumasca- Rediu Galian, 6 ,150 km, comuna Tăcuta, jud. Vaslui”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Modernizare străzi în Municipiul Bârlad” LOT 1 şi 2
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC 29, din E 581 – Chitcani - Punitiseni, comuna Costeşti, jud. Vaslui”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Modernizare străzi şi drum vicinal în localitatea Fereşti,comuna Fereşti,  jud. Vaslui”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Modernizare DC 115 şi străzi în localitatea Rafaila, jud. Vaslui”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Modernizare DC 76, Criveşti – Vizureni şi drum vicinal 872, comuna Tutova, judeţul Vaslui”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Modernizare drum de interes local DC 35 din DJ 244C – Pădureni –Ivăneşti, în lungime de 6.733 km, comuna Pădureni, jud. Vaslui”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Modernizare străzi în localitatea Lipovăţ, comuna Lipovăţ, jud. Vaslui”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Modernizare străzi în localitatea Bărboşi, comuna Hoceni, jud. Vaslui”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Reabilitare drum judeţean DJ 248F: DN 15D (Negreşti) – Limita  Jud. Iaşi, km 1+800- 3+726 (1.926 km)”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Reabilitare drum judeţean DJ 248A: Limita jud. Iaşi – Siliştea – Huc- Plopoasa- Rafaila- Buda- DJ 207E (Oseşti) km 68+355 – km 74+355 (6.000 km)”
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de modernizare pentru „Reabilitare drum judeţean DJ 159: Limita jud. Neamţ – Băceşti – Babuşa – Păltiniş – Slobozia – Racova – Trohan – Pungeşti – Siliştea- Armaşoaia – Bleşca (DN 2F), km 55+815 – km 56+815; km 76+945- km 81+945 (6.000 km)”
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare pentru strada Lujerului
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare pentru strada Popovăţ
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare pentru strada Dr. Felix
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare pentru strada George Enescu
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare pentru strada Gheorghe Marinescu
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare pentru strada Moineşti
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare pentru strada Ciurel
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare pentru strada Benjamin Franklin
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare a structurii rutiere pe strada Agnita, sector 6
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de reabilitare pentru Topolovăţ, sector 6
 • Expertiză Tehnică privind starea actuală şi soluţia de reabilitare pentru Economu Cezărescu
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare/reparare a unor alei carosabile şi de acces la unele ansambluri de locuinţe (blocuri) din cartierul Drumul Taberei – Zona Drumul Taberei, aleile din spatele blocurilor OS4,825,825 bis şi din spatele blocurilor 801, 802.
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare/reparare a unor alei carosabile şi de acces la unele ansambluri de locuinţe (blocuri) din cartierul Drumul Taberei – Zona străzii Braşov, aleile de acces la blocurile P10, P11, P12 şi din spatele blocului OD5.
 • Raport de expertiză cu privire la  starea tehnică a structurii rutiere pe Şoseaua Fundeni
 • Raport de expertiză  tehnică - Privind  starea tehnică şi soluţia de reabilitare a arterei rutiere strada Ştirbei – Vodă, sector 1
 • Raport de expertiză  tehnică - Privind  starea tehnică şi soluţia de reabilitare a structurii rutiere pe strada General Berthelot
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare/reparare a unor alei carosabile şi de acces la unele ansambluri de locuinţe (blocuri) din cartierul Crângaşi – Giuleşti –Zona bulevardului Constructorilor, aleile de acces la blocurile 42, 44 şi aleile din spatele blocurilor 18 şi 19.
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare/reparare a unor alei carosabile şi de acces la unele ansambluri de locuinţe (blocuri) din cartierul Militari – Zona străzii Virtuţii, aleile de acces la blocurile R11B, R11D, R12, R13.
 • Expertiză Tehnică privind starea tehnică şi soluţia de reabilitare/reparare a unor alei carosabile şi de acces la unele ansambluri de locuinţe (blocuri) din cartierul Militari – Zona străzii Mărgelelor, aleile din spatele blocurilor N32, N29, N27, 1,2,3 şi aleile de acces la blocurile N33, N31, N30,N28.
 • Raport de expertiză - Privind starea actuală şi soluţia de reabilitare pentru BD. Vasile Milea, sector 6
 • Expertiză Tehnică privind structura rutieră ce urmează a fi adoptată pe calea Floreasca, zona de termoficare cuprinsă între km 0 + 200 – 1 + 540 partea dreapta
 • Expertiză Tehnică privind „Reabilitare sistem rutier
 • DN 3D cuprins între DN3 – DN 3B (Piscicola – Biserica Volna)”
 • Expertiză Tehnică privind „Reabilitare sistem rutier
 • DN 21B cuprins între DN21 – DN 3D, L= 3.418 km”
 • Raport de Expertiză - Referitor la calitatea stratului de asfalt existent pe  ”Şoseaua Giurgiului – sector LUICĂ – PROGRESUL”,  necesar pentru stabilirea soluţiei de reabilitare a structurii rutiere
 • Expertiză Tehnică - referitor la „Proiectarea stratului de uzură şi asigurarea sistemului de scurgere a apelor pluviale pe Splaiul Unirii- malul stâng, sectorul Podul Vitan – Bârzeşti- Limita Administrativă”
 • Raport de Expertiză cu privire la  starea tehnică a structurii rutiere pe Şoseaua Fundeni
  © 2002 - 2009 Rutexpert SRL